De Starters Academie | Kompas MRC

In dit document vind je de privacyverklaring van De Starters Academie en Kompas MRC.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door De Starters Academie en/of Kompas MRC. De Starters Academie is de tweede handelsnaam voor Kompas MRC. Wat voor De Starters Academie geldt, geldt dus ook voor Kompas MRC. (het is een en hetzelfde bedrijf).


In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt, in het kader van de AVG. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen als je dat wilt.


Oscar Bulthuis, directeur De Starters Academie | Kompas MRC

 


Je leest op dit moment de privacyverklaring van De Starters Academie en Kompas MRC. De Starters Academie en Kompas MRC helpen (startende) ondernemers naar succesvol ondernemerschap. Wij doen dit door middel van online programma’s, gratis blogs en nieuwsbrieven, coaching, training en mentoring.


Er zijn situaties waarin jouw gegevens verzameld worden, bijvoorbeeld als je contact me ons legt via het contactformulier of iets bestelt. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact op via privacy@destartersacademie.nl

Overige bedrijfsgegevens:
Gooisch Ondernemerscentrum
Botterstraat 47
1271 XL Huizen.
035-8880134
KVK: 538 595 53
BTW: NL001907188B16

De Starters Academie | Kompas MRC is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Oscar Bulthuis .

Verzamelen van gegevens

 1. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door De Starters Academie | Kompas MRC. Deze worden hieronder toegelicht.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven en gratis films en E-books
  De Starters Academie | Kompas MRC stuurt via e-mail nieuwsbrieven, Ebooks en toegang tot gratis films. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel, maar voornamelijk gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Starters Academie | Kompas MRC . Deze gegevens worden toegevoegd aan Mailchimp, om de verzending van de nieuwsbrieven te automatiseren. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 3. Contact opnemen
  Op de website van De Starters Academie | Kompas MRC wordt de mogelijkheid aangeboden om je contactgegevens achter te laten via een contactformulier. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens voor het opnemen van contact. Deze gegevens worden vervolgens gemaild aan De Starters Academie | Kompas MRC en verder nergens centraal opgeslagen (behalve dus in de mail). De gegevens worden alleen maar gebruikt om te reageren op je vraag.
 4. Analytics
  De website van De Starters Academie | Kompas MRC verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jou als persoon.
 5. Klantgegevens
  Je kunt via de website klant worden van De Starters Academie | Kompas MRC door het kopen van bijvoorbeeld een online training of door je aan te melden voor een van onze workshops. De gegevens die je daartoe verstrekt, worden enkel gebruikt om 1) Contact met je op te nemen 2) Het product te leveren 3) Informatieverstrekking rondom het gekochte 4) Facturatie.
  Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de gegevens voor facturatie: onze boekhouder LookForward heeft de facturen nodig voor de btw-aangifte en het opstellen van de jaarrekening (IB-aangifte). Met Look Forward hebben wij een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de AVG.

Bewaren van gegevens

 1. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Starters Academie | Kompas MRC , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven en gratis films en E-books
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@destartersacademie.nl .
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met De Starters Academie | Kompas MRC via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.
 4. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google die voldoet aan de AVG richtlijnen.
 5. MyBit B.V. mailserver
  De e-mail van De Starters Academie | Kompas MRC wordt gehost door MyBit B.V., te Hilversum. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van MyBit B.V. Biz2web. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MyBit B.V..
 6. MyBit B.V. websitehosting
  De website en back-ups van de website worden gehost bij MyBit B.V. Gegevens die jij achterlaat op de website van De Starters Academie | Kompas MRC zijn op de servers van MyBit B.V. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met MyBit B.V.
 7. Dropbox
  Wij maken voor het opslaan van onze bestanden gebruik van Dropbox. Wij slaan alleen bestanden op van onze klanten, niet van de mensen op onze mailinglist. Dropbox voldoet aan de privacystandaarden van het AVG.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Starters Academie | Kompas MRC vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Starters Academie | Kompas MRC. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Starters Academie | Kompas MRC . Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Starters Academie | Kompas MRC opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Starters Academie | Kompas MRC al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Starters Academie | Kompas MRC vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Starters Academie | Kompas MRC niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat De Starters Academie | Kompas MRC jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. (behoudens onze wettelijke verplichtingen om jouw gegevens te bewaren, zoals factuurgegevens voor de belastingdienst).
  Neem dan contact met ons op. Het streven is om binnen een week te reageren. Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
  De persoonsgegevens die door De Starters Academie | Kompas MRC of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Beveiliging

 1. Tweestapsverificatie
  Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Starters Academie | Kompas MRC. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 2. Website
  Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Starters Academie | Kompas MRC privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
 3. Computers
  De computers van De Starters Academie | Kompas MRC zijn beveiligd met actuele antivirussoftware en wachtwoorden.

Tot slot

De Starters Academie | Kompas MRC verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Starters Academie | Kompas MRC via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de blogs te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Starters Academie | Kompas MRC de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Starters Academie | Kompas MRC met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst expliciet jouw toestemming voor worden gevraagd)..
De Starters Academie | Kompas MRC behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Starters Academie | Kompas MRC dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Starters Academie | Kompas MRC te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande

Contactgegevens
privacy@destartersacademie.nl
Gooisch Ondernemerscentrum
Botterstraat 47
1271 XL Huizen.
O.R. Bulthuis, directeur
Oktober 2023.